DIJAGNOSTIČKI PREGLEDI

Pouzdana i pravovremena dijagnostika je osnovni preduslov uspešnog lečenja. Medicinska oprema kojom raspolaže naša zdravstvena ustanova MR Čukarica omogućava obavljanje kompletne dijagnostike na jednom mestu i u jednom danu, na čelu sa dokazanim i iskusnim lekarima u svojim oblastima.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA (MR)

Magnetna rezonanca, je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave i kičmenog stuba, mekotkivnih struktura i koštano zglobnog sistema, struktura male karlice. Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja!).

DETALJNIJE

multislajsni skener beograd

MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)

Multislajsni skener je savremena dijagnostička metoda koja na potpuno bezbolan i bezbedan način, bez posebne pripreme, daje jasnu i preciznu sliku svakog organa. Predstavlja brzu neškodljivu dijagnostičku metodu koja se izvodi ambulantno, a zbog svojih mogućnosti od neprocenljivog je značaja u dijagnostici.

DETALJNIJE

ultrazvuk beograd

ULTRAZVUK-DOPPLER

Pregled ultrazvukom predstavlja osnovnu metodu pregleda solidnih organa abdomena, (jetre, slezine, bubrega i pankreasa) žučne kese, organa male karlice i mokraćne bešike kod žena, mokraćne bešike i prostate kod muškaraca.

DETALJNIJE

mamografija beograd

DIGITALNA MAMOGRAFIJA

Mamografija predstavlja zlatni standard u algoritmu pregleda dojki žena starijih od 35 godina. Nakon kliničkog pregleda od strane hirurga, podrazumeva rendgensko snimanje tkiva dojki u dve projekcije svake dojke, tako da radiolog opisuje četiri filma.

DETALJNIJE

rendgen radioskopija beograd

RENDGEN RADIOSKOPIJA

Rendgen je brza i korisna dijagnostika koja uz pravu indikaciju daje puno podataka koji su odlučujući za dalje zbrinjavanje pacijenta i kontrolu bolesti. Rendgenski aparati predstavljaju uređaje koji proizvode tzv. rendgenske ili X zrake i omogućavaju njihovu primenu u medicini.

DETALJNIJE

rendgen radiografija beograd

RENDGEN RADIOGRAFIJA

Radiografija podrazumeva dobijanje radiograma odnosno rendgenske slike određenog dela tela koji je bio izložen kratkom delovanju x – zraka (kratka ekspozicija). Klasično rendgensko snimanje se vrši kod trauma i oboljenja koštanozglobnog sistema i grudnog koša i u određenim stanjima šupljih abdominalninih organa i urotrakta.

DETALJNIJE

holter monitoring beograd

HOLTER EKG MONITORING

Holter EKG monitoring je posebna, neivazivna dijagnostička metoda za registraciju elektrokardiograma (ekg) i praćenja rada srca u dužem vremenskom periodu (najčešće od 24h-48h, a po potrebi i 5-7 dana) uz pomoć, malog prenosnog aparata koji pacijent nosi sa sobom u toku dnevno-noćnih aktivnosti.

DETALJNIJE