MAGNETNA REZONANCA DOJKI

Poslednjih nekoliko godina rak dojki popeo se na prvo mesto malignih tumora kod žena. Uzrok možemo tražiti promenjenim životnim navikama, većoj izloženosti stresu, konzumiranju drugačije vrste hrane nego u prošlosti, izloženosti štetnim hemijskim agensima i slično. Neke osobe su zbog genetskog nasleđa podložne raku dojki.

SIMPTOMI KOJI MOGU UPUĆIVATI NA RAK DOJKI:

  • kvržica koja se opipava a drugačija je od ostalog tkiva
  • otok tkiva koji ne prolazi
  • nabiranje i uvlačenje kože
  • zadebljanje kože oko bradavica
  • promena oblika dojki
  • crvenilo na koži dojki
  • iscedak iz bradavice posebno ako je krvav ili smeđe boje

SNIMCI DOJKI MAGNETNOM REZONANCOM

magnetna rezonanca dojki
magnetna rezonanca dojki

MAGNETNA REZONANCA DOJKI – INDIKACIJE ZA SNIMANJE

Magnetna rezonanca dojki (MR dojki) najsavremenija je dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Budući da je reč o bolesti koja je postala gorući javno zdravstveni problem, moderna medicina je razvila sofisticirane dijagnostičke mogućnosti i protokole za njeno rano otkrivanje. Magnetna rezonanca je vrsta pregleda kojom se pomoću velikog magneta, radiotalasa i računara dobijaju jasne slike ljudskog tela. Kod bolesnica koje imaju promene na dojkama magnetna rezonanca se koristi kako bi se odredilo da li je tkivo dojki dobroćudno ili zloćudno.

Skrining, odnosno rano otkrivanje raka dojke posebno je važno kod žena koje imaju visok rizik od nastanka raka dojke ( žene sa porodičnim opterećenjem čija je majka ili sestra imala rak dojke pre 50-te godine, rođake sa očeve strane imale rak dojke,koje imaju rođake koje su imale rak jajnika) Upravo iz tog razloga, bitno je da se vrši pravovremena kontrola – ultrazvuk, mamografija, magnetna rezonanca.

Magnetna rezonanca dojke nije zamena za ultrazvučno, odnosno mamografsko snimanje dojki.

Pri snimanju magnetnom rezonancom vrši se procena proširenosti raka dojke kod žena kod kojih je rak dojke otkriven, koje je veličine tumorska masa, postoji li još tumorskih masa u istoj dojci, da li je tumorom zahvaćen okolni mišić, da li je zahvaćena druga dojka, postoje li uvećani limfni čvorovi koji mogu ukazivati na širenje bolesti van dojke.

Magnetna rezonanca dojki nam može radi dalju informaciju da li je potrebna biopsija promene ili samo praćenje opisane promene. Kada se u lečenju dijagnostikovanog tumora, koristi hemio terapija u cilju smanjivanja tumorske mase pred operaciju, magnetnom rezonancom se prati efekat primenjene terapije.

Takođe možemo je koristiti kod sagledavanja stanja implanta nakog ugradnje ili utvrđivanja mogućeg pucanja implanta.

Preporučujemo svim ženama da redovno jednom godišnje urade dijagnostičke preglede dojki kako bi se pravovremeno uočile moguće promene u tkivu dojki. Ranim otkrivanjem raka dojki prognoza bolesti značajno se poboljšava.

Uspešna dijagnostika bolesti dojki se obavlja uz pomoć priznatih lekara sa Onkološkog Instituta Beograd. Poznatih kao najstručnijih i najrevnosnijih u oblasti medicine kojom se bave.

Lekari koji rade u našoj ustanovi magnetnu rezonancu dojki:

- Dr Aleksandra Jarić specijalista radiologije