NEUROLOG + EEG

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahteva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju. Naši neurolozi ujedinjuju te osobine, a svemu dodaju i veštinu upotrebe visoke tehnologije. U dijagnostici im je na raspolaganju EEG uređaj.
Osnovna misija u radu neurološke delatnosti zdravstvene ustanove MR Čukarice je klinička primena neuronauke i medicina zasnovana na znanju i dokazima.

pregled neurologa

Osnova dobre kliničke procene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled, nakon koga se donosi odluka o daljim dijagnostičkim postupcima ili lečenju.
U okviru neurološke delatnosti moguće je napraviti EEG video - poligrafsko snimanje.

Neurološka obrada se u okviru Zdravstvene ustanove MR Čukarica po potrebi može proširiti na visokodiferentnu dijagnostičku slikovnu obradu (magnetnu rezonancu, multislajsni skener).

ZDRAVSTVENE USLUGE IZ NEUROLOGIJE:

  • specijalistički neurološki pregled i savetovanje
  • ultrazvučni pregled cirkulacije krvnih sudova vrata (color dopler) karotidnih arterija i vertebralnih
  • ultrazvučni pregled krvnih sudova glave - transkranijski dopler (TCD)
  • ultrazvučni pregled cirkulacije arterija i vena ruku i nogu (color dopler)
  • elektroencefalografija (EEG) - snimanje glave odnosno snimanje električne aktivnosti moždane kore
  • MR glave, MR angiografija, MR kičmenog stuba (vratne, grudne, donje leđne kičme)

EEG - ELEKTROENCEFALOGRAFIJA

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primenjivana dijagnostičko - istraživačka metoda koja registruje bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lobanje, a omogućava uvid prvenstveno u funkcionalno stanje nervnog sistema mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za bolesnika, a može se sprovoditi i kod trudnica i male dece.

U dijagnostičke svrhe može se ponavljati i na taj način pratiti promene funkcionalnog stanja nervnog sistema mozga.

Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U prostoru u kome snimamo potrebno je isključiti sve izvore nadražaja kao što su zvučni, svetlosni i ostali. Dobro pripremljen pacijent za EEG snimanje je preduslov za tehnički ispravnu registraciju.

Pregled traje približno 30 minuta, a pacijentu se preporučuje da na snimanje dođe sit, sa sveže opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu, a nakon dobro prospavane noći.

NAPOMENA:

Tokom pregleda pacijent mora biti opušten i miran, jer svako pomeranje remeti EEG registraciju i onemogućava interpretaciju dobijenog snimka.