PREGLED REUMATOLOGA

Reumatologija se bavi dijagnostikom i lečenjem zapaljenskih bolesti zglobova. Brojne bolesti mogu biti uzrok reumatoloških smetnji te je potrebna bliža saradnja sa ostalim internističkim granama medicine jer su vrlo često udružene autoimune i reumatske oblasti.

pregled reumatologa

Upale zglobova i ostala slična klinička stanja mogu se javiti kod: reumatoidnog artritisa, psorijatičnog artritisa, uričnog artritisa (giht), reaktivnog artritisa (reumatska groznica, itd), ankilozirajući spondilitisa, ostalih spondiloartritisa, degenerativnih osteoartritisa (arteroza), itd.

Upravo zbog toga je važno na jednom mestu imati mogućnost kompletne dijagnostičke obrade ovakvih pacijenata kako bi se lečio uzrok a ne posledice neke bolesti ili poremećaja.