MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)

Multislajsni skener je savremena dijagnostička metoda koja na potpuno bezbolan i bezbedan način, bez posebne pripreme, daje jasnu i preciznu sliku svakog organa.

multislajsni skener

Predstavlja brzu neškodljivu dijagnostičku metodu koja se izvodi ambulantno, a zbog svojih mogućnosti od neprocenljivog je značaja u dijagnostici svih oblasti medicine, jer se pomoću njega, u najkraćem roku postavlja dijagnoza, počinje dalje lečenje, što doprinosi bržem i sigurnijem izlečenju.

Pregled na multislajsnom skeneru pomaže u ranom otkrivanju malignih bolesti, jer promene otkriva i locira u stadijumima u kojima se može pravovremeno započeti lečenje.

Ova savremena dijagnostička metoda može da odvaja krvne sudove od ostalih struktura, tkiva i organa, cime se dobija jasna slika onoga što je potrebno dijagnostikovati. MSCT skener na potpuno bezbedan način, neinvazivan, bez uvođenja katetera i bilo kakvih instrumenata u telo pacijenta , može da prikaže stanje krvnih sudova, srca mozga i ostalih organa. Time se omogućava sa se pacijent na vreme uputi na dalji tretman, što pacijentu vrlo često spašava život.

Multislajsni skener vidi svaku promnu u krvnim sudovima mozga, otkriva proširenja lumena (aneurizme) što pre njegove pojave nije bilo moguće, osim uz invazivne metode.

Multislajsni skener daje veoma detaljne prikaze mekih tkiva, krvnih sudova i kostiju. Preporučuje se kod sumlje na tumore, trombozu, aneurizmu, krvarenje. Indikovan je i u situacijama gde postoji trauma, sumnja na unutrašnje krvarenje, oštećenje mišića, preloma kostiju. U prednosti je i kod pacijenata kod kojih postoji kontraindikacija za pregled magnetnom rezonancom ( postojanje pace maker-a ili metalnog stranog tela u organizmu).

U NAŠOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ’’MR ČUKARICA’’ MOŽETE URADITI:

 • MSCT mozga
 • MSCT sinusa
 • MSCT temporalne kosti u visokoj rezoluciji
 • MSCT vrata
 • MSCT kičmenog stuba (sva tri segmenta – svaki segment posebno)
 • MSCT zglobova
 • MSCT angiografija mozga
 • MSCT angiografija karotida (krvnih sudova vrata)
 • MSCT aortografija – grudna, abdominalna aorta
 • MSCT grudnog koša
 • MSCT abdomena
 • MSCT urografija
 • MSCT male karlice
 • MSCT kosti sa 3D rekonstrukcijom
 • MSCT angiografija male karlice
 • MSCT artrografije (snimanje zglobova sa intraartikularnim kontrastom)
 • MSCT aortografija plućne arterije (za otkrivanje plućne embolije)

Pregledi na multislajsnom skeneru traju od 15-30 minuta u zavisnosti od toga koji deo tela se snima. Nakon obavljenog pregleda dobijate filmove sa opisom doktora specijaliste radiologije, bez čekanja i u istom danu.

Lekari koji rade u našoj ustanovi multislajsni skener (MSCT):

- mr sci med dr Dragutin Branković specijalista radiologije

- Dr Čedomir Lazović, specijalista radiologije

- Dr Jaredić Mihailo specijalista radiologije

- Dr Tomislav Stavrić specijalista radiologije