ULTRAZVUK MEKIH TKIVA I ZGLOBOVA

Dijagnostički ultrazvuk mišića radimo kod problema mekih struktura mišićno-koštanog sistema.

Kod povrede ili bolova za koje sumnjamo da su izazvani promenama na mišićima, tetivama, ligamentima ili drugim segmentima mišićno-koštanog sistema, indikovano je i preporučljivo napraviti dijagnostički ultrazvuk.

ultrazvuk mekih tkiva

PREGLEDOM SE MOGU DIJAGNOSTIKOVATI BROJNE PROMENE

  • ruptura tetiva ili tendinitis ramenog zgloba, ahilove tetive i drugih tetiva u telu.
  • rupture mišića, kolekcije tečnosti u mišiću
  • istegnuća i rupture ligamenata
  • upala ili izlivi u burzama i zglobovima
  • rane promene u reumatoidnom artritisu
  • uklještenja živaca kao u sindromu karpalnog kanala
  • benigne i maligne tumore mekih tkiva
  • ganglion ciste
  • hernije (kila, bruh)
  • strana tela u mekim tkivima (opiljci od drveta, metala,staklo I sl.)

Najbolje je obući komotnu odeću. Prilikom pregleda potrebno je ukloniti svu odeću i nakit sa dela tela gde se vrši pregled. Nikakva druga priprema nije potrebna.

Lekari koji rade u našoj ustanovi ultrazvuk mekih tkiva:

- dr Radivojević Branko (specijalista radiologije)

- prim dr Bogunović Petar (specijalista radiologije)

- mr sci med dr Dragutin Branković specijalista radiologije

- dr Tomislav Stavrić specijalista radiologije