Magnetna Rezonanca Dojki

Magnetna rezonanca dojki (MR dojki) je najsavremenija dijagnostička metoda koja  se primenjuje u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Temelji se na izvanrednom prikazu svih mekotkivnih struktura dojke (masno, žlezdano, fibrozno tkivo i tumorske promene).

 

 

MRI PREGLED OBE DOJKE SA I.V DATIM KONTRASTOM

Pregled je raden u aksijalnoj ravni T1 i T2w sekvecnma prekontrastno kao i 3 D Flash sekvenci pre i postkontrastno sa subtrakcijom i dinamskom studijom u postprocesingu
Debljina preseka 3mm.

Dojke su glandularne strukture.
Na prekontrastnim snimcima obostrano u dojkama nema detektabilnih uobličenih TU masa.
U desnoj dojci vidi se cista / hiperintenzitet na T2w sekvencama / simeplex tipa promera 20x12mm, locirana na spoju GK. 

 

U levoj dojci prekontrastno se diferenciraju dve veće ciste:

1. U GSK cista promera 13x10mm, unutar koje se vidi hijalinizirani sadržaj 
2. Prepektoralno u DSK, cista promera 16x8mm, postkontrastno sa prstenastim pojačnjem IS, što korelira perifokalnoj inflamaciji.

Postkontrastno obostrano u dojkama nema detektabilnih zona neoangiogenze
U aksilama se diferenciraju pojeidnačne reaktivne lgl do 12mm 

 

Dr Jarić  Aleksandra, specijalista radiologije

 

 

U našoj zdravstevenoj ustanovi radi tim stručnjaka – lekara i radioloških tehničara iz Instituta za onkologiju i radiologiju KC Srbije.

Preporučujemo svim ženama da redovno jednom godišnje urade dijagnostičke preglede dojki kako bi se pravovremeno uočile moguće promene u tkivu dojki. Ranim otkrivanjem raka dojki prognoza bolesti značajno se poboljšava.