Multislajsni Skener Toraksa i Gornjeg Abdomena

Subpleuralni tumor po tipu sekundarnog depozita Pregled je uradjen bez i sa i.v. aplikacijom kontrastnog sredstva, triplanarnim presecima. U levom plućnom krilu u S4  lateralno vidi se mekotkivni subpleuralni tumor Ap. dijametra 30mm. i Tr. dijametra 27mm.
Ovaj tumor postkontrastno nehomogeno povećava denzitet.


U S9 levog plućnog krila postoji subpleuralni sekundarni depozit dijametra 7,5mm. Uz perikard levo vidi se par malih emfizematozmih bula.
U desnom plućnom vrhu postoje trakaste fibrozne promene a posterobazalno desno pleuralna priraslica.
U S9 desno vidi se mali kalcifikovan granulom

Paratrahealno levo i desno postoji više uvećanih ly. glandula, najveće su desno 20mm. i 18mm.
Nema znakova pleuralnog izliva.
 
 
Zaključak: Subpleuralni tumor po tipu sekundarnog depozita i mali subpleuralni sekundarni depozit u levom plućnom krilu.
Uvećanje paratrahealnih ly. glandula.
Na visokim presecima kroz abdomen desna nadbubrežna žlezda sekundarno tumorozno izmenjena, aksijalnih dijametara.
45mm.x22mm. Prikazani delovi jetre, pankreas i slezina bez patoloških promena. Levi bubreg do hilusa bez promena, u desnom simplex cista od 22mm. Ispod renalnih arterija prizidne, cirkularne trombične formacije u kalcifikovanoj aorti.
 
 
Mr. sci. med. Dr Dragutin Branković, specijalista radiologije
 
 
U okviru preoperativne pripreme pacijenta, načinjena je radiografija grudnog koša , na kojoj je primećena promena  u levom plućnom krilu, te je pacijet upućen na dodatnu dijagnostiku – MSCT grudnog koša ( multislajsni skener grudnog koša ). U zdravstvenoj ustanovi MR Čukarica, načinjen je gore opisani pregled, pri čemu je dijagnostikovan subpleuralni tumor sa sekundarnim depozitima.