MAGNETNA REZONANCA ŽUČNE KESE I ŽUČNIH PUTEVA

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

Magnetna rezonanca holangiopankreatografija (MRCP) je neinvazivna dijagnostička metoda koja prikazuje žučnu kesicu i žučne puteve kao i promene u njima. MRCP dobro prikazuje upalu, konkremente, maligne neoplazme, holangiokarcinome.

KADA URADITI MRCP?

Na MRCP dijagnostičko snimanje lekar internista gastroenterolog će Vas uputiti ukoliko sumnja na suženje žučnih puteva, naročito prisustvo kamena. Kod sumnje na tumorsku promenu, upali ili infekciju jetre, pankreasa, žuči i žučnih puteva. Ovom metodom mogu se otkriti uzroci opstrukcije duktalnog i pankreatičnog kanala.

KAKO SE PRIPREMITI ZA MRCP?

Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi. Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice slušne aparate, zubne proteze ostavićete u kabini za presvlačenje.

Novi savremeni materijali kao što su platina, titanijum, kompatibilni su sa magnetnim poljem i nisu kontraindikacija za ulazak u isto.
Vašu terapiju - lekove koje pijete slobodno možete popiti i normalno možete jesti.

KAKO IZGLEDA PREGLED MRCP NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Postupak je bezbolan i neinvazivan, nema štetnog jonizujućeg zračenja. Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko regije stomaka. Tokom MR pregleda nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu. Takođe je važno slušati upustva radiološkog tehničara.

MRCP se uglavnom radi bez kontrastnog sredstva. Eventualno ukoliko pacijent zajedno radi magnetnu rezonancu abdomena sa magnetnom holangiopankreatografijom, ukoliko je to potrebno prima se kontrastno sredstvo. Aplikuje se preko vene u ruci (kao kada vadite krv). U nekim slučajevima prilikom intravenskog davanja kontrastnog sredstava pacijent može osetiti hladnoću ili toplotu u ruci.

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke, nakon čega dobijete nalaz i CD filmove. Lekar Vam precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.
Pregled obično traje oko 15 minuta.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.