PREGLED GINEKOLOGA

Ginekološki pregled je najbitnija stavka u očuvanju zdravlja svake žene, te bi svaka žena barem jednom godišnje trebalo da ode na redovan pregled. Samo tako mogu se otkloniti mnoge nedoumice, sprečiti teže posledice (infekcije, neželjena trudnoća, abortusi i sl).

Naši ginekolozi obavljaju preglede kako zrelim ženama, ženama u reproduktivnom dobu, devojkama – adolescentkinjama tako i devojčicama.

ŠTA OBUHVATA PREGLED GINEKOLOGA?


  1. Razgovor sa pacijentom
  2. Bimanuelni pregled
  3. Pregled vaginalnog sekreta (utvrđuje se prisutnost bakterija, gljivica i dr.)
  4. Papanikolau test ( za otkrivanje premalignih i malignih promena)
  5. Kolposkopski pregled (praćenje promena na tkivu grlića materice, vagine, vulve – optičkim aparatom- kolposkopom)
  6. Ultrazvučni pregled – transabdominalnom ili transvaginalnom sondom.

GINEKOLOŠKI ULTRAZVUK

pregled ginekologa

Metoda je jednostavna, bezbedna, klinički važna i može se ponavljati.
Ginekološki ultrazvuk može se vršiti na dva načina, transabdominalno (preko stomaka) ili transvaginalno (vaginalnim putem).
Transvaginalni ultrazvuk daje mnogo jasniju sliku jer je sonda mnogo bliža organima koji se pregledaju.

Ultrazvučnim pregledom ispitujemo morfologiju i strukturu materice i jajnika.

Utvrđujemo prisustvo patoloških promena poput mioma materice, polipa endometrijuma / hiperplazije endometrijuma, cista na jajniku ili zapaljeskih stanja jajovoda. UZ pregled sa Color Dopplerom, omogućava da se bolje odredimo prema prirodi promena (benigno, maligno).

Folikulometrija – merenje folikula od 10 dana ciklusa u cilju dokazivanja ovulacije.

Nakon završenog ginekološkog pregleda, pacijentkinja dobija savete za lečenje – ukoliko je potrebno, savete za kontracepciju ili predlog za dalje dijagnostičke procedure.

Bakteriološke analize:

Uzimanje briseva za ispitivanje uzročnika infekcije:

Vaginalni bakteriološki bris /VB/, cervikalni bakteriološki bris /CB/, kao i brisevi na Chlamidia, Mycolpasma, Ureaplasma, brisevi na bakterijske vaginoze, daju nam informacije o prouzrokovačima zapaljenskih promena u maloj karlici, pa samim tim i na moguće uzročnike steriliteta ili pobačaja.

Virusološke analize:

HPV tipizacija, polno prenosive bolesti HCV, HIV, HSV. Virusološke analize iz krvi – TORCH.

Hormonski status kompletan – često se radi zbog učestalosti PCO sindroma među mladim ženama, ali i za utvrđivanje razloga steriliteta.

Kolposkopija je pregled grlića materice i vagine pod specijalnim mikroskopom ( kolposkopom). Cilj kolposkopije je rano otkrivanje početnih promena tkiva na površini grlića materice, koje mogu prerasti u karcinom, tačna procena mesta i stepena proširenosti takvih promena, mogućnost prepoznavanja promena povezanim sa HPV virusom (humani papiloma virus) koji je direktno odgovoran za nastanak grlića materice.

PAPA test - test po Papanukolauu je metoda kojom se uzima bris vrata i kanala grlića materice, a u prvom redu služi za rano otkrivanje karcinoma.

GINEKOLOŠKI PREGLED DECE I ADOLESCENATA

Prvu posetu ginekologu trebalo bi obaviti pre prvog polnog odnosa ili ranije, u slučaju promena kao što susvrab, peckanje, bol u predelu polnog organa, izostanak menstruacije do 16.god., neredovne ili izrazito bolne menstruacije. Sve veći porast malignih bolesti, polno prenosivih bolesti, poremećaja menstrualnih ciklusa i menopauznih tegoba, te se ginekološki pregled preporučuje barem jednom godišnje.

U ginekologiji pristupamo na različite načine zrelim ženama, ženama u reproduktivnoj dobi, devojkama - adolescentkinjama i devojčicama, te razlikujemo dečju i adolescentnu ginekologiju. Dečija ginekologija obuhvata ginekološke probleme devojčica do oko 10. godine života, a adolescentna ginekologija od 10. - 20. godine, u šta je uključen i period puberteta kod devojaka.

Svaka faza ginekološkog razvoja nosi i svoju problematiku:

Novorođenačko doba - U odojčadi se mogu uočiti i manje anomalije polnog sistema koje su najčešće udružene sa anomalijama mokraćnog ili digestivnog sistema.

Rano detinjstvo - je faza tzv. hormonske tišine kada hormoni potpuno miruju, što se vidi i po izgledu spoljnih polnih organa. Crvenilo na ulazu u vaginu je normalno za ovo doba i nije znak upale, osim ako nema pojačanog iscedka, pečenja i svraba.

Predmenarhalno doba - je vreme pre prve menstruacije. Sa 8-9 godina se postepeno bude jajnici, a spoljni polni organi pokazuju znake hormonske stimulacije Između desete i trinaeste godine spoljašni polni organi poprimaju izgled odraslih. Zbog delovanja estrogena javlja se obilniji, sluzavobeli vaginalni sekret.

Postmenarhalno doba - pojava menarhe (prve menstruacije) označava početak generativnog doba, odnosno reproduktivne sposobnosti. Treba da prođe pet ili više menstruacijskih godina kako bi devojka dostigla punu zrelost.

NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA POSETU VAŠEG DETETA GINEKOLOGU SU:

Upala stidnice i vagine - simptomi u dečjoj dobi su: pojačana vaginalna sekrecija, osećaj žarenja, pečenja i teškoće pri mokrenju, što govori u prilog mokraćne infekcije. U periodu puberteta i adolescencije najčešći razlog posete ginekologu su poremećaji vezani za hormonsku aktivnost - poremećaj menstrualnog ciklusa.

Neredovne menstruacije su najčešće kod adolescentkinja.

Oligomenoreja - je najčešći poremećaj ciklusa kod adolescentkinja, a znači izostanak menstruacije u vremenu dužem od 6 nedelja, ali kraćem od jedne godine, odnosno kada je razmak između 2 menstruacije produžen, odnosno duži od 35 dana.

Bolne menstruacije - javljaju se kod 60-70 % adolescentkinja.

PMS - premenstruacijski sindrom: ciklična pojava simptoma koji se javljaju neposredno uoči menstruacije (naduvenost stomaka, napetost dojki, otoci, umor, promena raspoloženja, napetost, nervoza ...)

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.