MULTISLAJSNI SKENER ZGLOBOVA

magnetna rezonanca beograd

Multislajsni skener zglobova popust

Multislajsni skener snižena cena 8.900,00 din. Trajanje snimanja je od 10 do 20 minuta, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i snimke na CD-u. Sve u jednom danu, bez čekanja.

9.900 RSD

8.900 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

Šta je multislajsni skener zglobova?

Kopjuterizovana tomografija (MSCT) zglobova je neinvazivno dijagnostičko snimanje koje se najčešće izvodi na traženje specijaliste ortopeda, fizijatra, traumatologa ili radiologa kada specijalista smatra da može dobiti dodatne informacije koje će mu pomoći u planiranju lečenja ili preoperativnoj pripremi pacijenta.

Kada uraditi MSCT zglobova?

MSCT zglobova koristi se pri dijagnostikovanju:


  1. prelomi kostiju (CT ramena, CT podlaktice, CT nadlaktice, CT zapešća, CT ručnog zgloba, CT stopala, CT potkolenice, CT natkolenice, CT kolena, CT kuka)
  2. maligniteti
  3. infekcija kostiju
  4. kongenitlnih koštno-zglobnih promena
  5. degenerativne promene
  6. druge patološke promene

Kako se izvodi MSCT zglobova?

Zdravstvena ustanova MR Čukarica opremnjena je novim Siemens aparatom.

Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cev sa rendgen zrakama i detektorima. Sto na kojemleži pacijent se pomera napred i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane u potpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda.

Prostorija je ozvučena, snimanje prati radiolog i rendgen tehničar koji ga i izvodi. Snimke opisuje lekar specijalista radiologije.

Za snimanje MSCT zglobova nije potrebno više od 15 minuta.

Kako se pripremati za snimanje MSCT zglobova?

Obući laganu pamučnu odeću bez metalnih dodataka, nakita i sličnih predmeta koju će Vam biti lako skinuti sa zgloba koji je potrebno snimiti.

Kod pozitivnih alergijskih reakcija, treba obaviti premedikaciju kortikosteroidima i antihistaminicima koju možete dobiti od osoblja pri zakazivanju snimanja.

Pacijent sa sobom donosi nalaze krvi (urea i kreatinin), ne starije od 15 dana I svu medicinsku dokumentaciju.

Pregled kod trudnica predstavlja kontraindikaciju za snimanje.

Osobe koje imaju više od oko 120 kg, ne mogu pristupiti CT-u.

Lekari koji obavljaju pregled multislajsni skener zglobova u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.