DOPPLER KRVNIH SUDOVA RENALNIH ARTERIJA

Color Doppler renalnih arterija je pregled koji otkriva suženja na glavnim bubrežnim arterijama, što je često povezano s visokim pritiskom kod mlađih osoba.

Color Doppler renalnih arterija je ultrazvučni doppler pregled arterijskih i venskih struktura bubrega. Pri pregledu se primenjuje uzv tehnologija za pacijenta, bezbolna i potpuno neškodljiva. Visok kvalitet uzv color doppler prikaza čini ovaj pregled metodom primarnog izbora u dijagnostici bubrežne hemodinamike.

Color doppler renalnih arterija potreban je tokom kardiološke, urološke i dijabetološke obrade akutnih ili hroničnih smetnji funkcije bubrega kao i nekih upalnih procesa, aterosklerotske bolesti (sumnja na suženja ili začepljenja), kod dijagnostičke obrade uzroka povišenog pritiska, kod tumora bubrega, kod nekih autoimunih bolesti, dijabetesa i ostalih stanja kod kojih je neophodna analiza arterijskog i venskog raspleta u bubrezima te analiza arterijskog i venskog protoka. Neka od ovih stanja nose visoki rizik za zdravlje i život pacijenta te ih treba na vreme dijagnostikovati kako bi se sprovelo uspešno lečenje.

Kod pregleda se analiziraju trbušna aorta i donja šuplja vena kao i polazišta arterija na trbušnoj aorti i njihov tok i karakteristike te arterijski i venski rasplet u oba bubrega te karakteristike protoka krvi u bubrežnim arterijama i njihovim ograncima kao i karakteristike protoka krvi u bubrežnim venama.

Dan pre pregleda potrebno je uzeti sredstvo za čišćenje kako bi se creva dobro ispraznila što omogućuje nesmetani prikaz svih srterijskih i venskih struktura.

Lekari koji rade doppler krvnih sudova renalnih arterija u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.