MULTISLAJSNI SKENER UROGRAFIJA

ŠTA JE MSCT UROGRAFIJA?

MSCT urografija snimanje urotrakta multislajsnim skenerom koji uključuje detaljni pregled bubrega, nadbubrežne žlezde, mokraćnih kanala, mokraćne bešike. Ovom pretragom nakon primene kontrastnog jodnog sredstva dobijamo dijagnostičke informacije o morfologiji i funkciji bubrega, o toku, lokaciji i prohodnosti mokraćnih puteva te njihovoj prolaznosti u mokraćnu bešiku, kao i o kapacitetu I eventualnim patološkim promenama u mokraćnoj bešici.

KADA URADITI MSCT UROGRAFIJA, INDIKACIJE?

Pretraga se radi na indikaciju lekara ili kod pozitivnih prethodno urađenih pregleda (npr. ultrazvuka ili laboratorija), a za potrebe dalje dijagnostičke obrade. Indikacije za izvođenje MSCT urografije:

  1. kamen u bubregu
  2. infekcije bešike
  3. ciste
  4. strukturne nepravilnosti
  1. kamenje u bešici
  2. infekcije bubrega
  3. abnormalne mase, kao što su tumori

KAKO SE IZVODI MSCT UROGRAFIJA, INDIKACIJE?

Zdravstvena ustanova MR Čukarica opremnjena je novim Siemens aparatom.

Uređaj je oblika velikog prstena u kojem se nalazi cev sa rendgen zracima i detektorima. Sto na kojem leži pacijent se pomera napred i nazad. U toku pregleda je jako bitno da pacijent ostane upotpunosti miran, jer i najmanji pokreti utiču na kvalitet pregleda.

Prostorija je ozvučena, snimanje prati radiolog i rendgen tehničar koji ga i izvodi. Snimke opisuje lekar specijalista radiologije.

Za snimanje nije potrebno više od 15 minutra.

KAKO SE PRIPREMITI ZA SNIMANJE MSCT UROGRAFIJA?

Poželjno je za snimanje uraditi UZ urotrakta i specijalistački pregled urologa.

Obući laganu odeću bez metalnih dodataka, nakita i sličnih predmeta.

Kod pozitivnih alergijskih reakcija, treba obaviti premedikaciju kortikosteroidima i antihistaminicima koju možete dobiti od osoblja pri zakazivanju pregleda.

Pacijent sa sobom donosi nalaze krvi (urea i kreatinin), ne starije od 15 dana i svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled .

Pregled kod trudnica predstavlja kontraindikaciju za snimanje.

Osobe koje imaju više od oko 120 kg, ne mogu pristupiti CT-u.

Lekari koji obavljaju pregled multislajsni skener urografiju u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.