FIZIKALNA TERAPIJA

Širok spektar usluga, stručno i ljubazno osoblje naše zdravstvene ustanove MR Čukarica pružiće Vam tretmane fizikalne medicine. Opremljeni smo najsavremenijim aparatima, prema svetskim i evropskim standardima što garantuje visok kvalitet usluga.

fizikalna terapija beograd

Vrhunska fizioterapeutska usluga, zadovoljni i aktivni pacijenti predstavljaju cilj fizikalne terapije. Koristimo inovativne, bezbolne terapije koje dovode do svakodnevnih poboljšanja kod različitih tegoba i bolesti koštano – zglobnog i nervno – mišićnog sistema.

FIZIKALNA TERAPIJA JE INDIKOVANA KOD:

 1. Ortopedskih stanja (povreda i preloma kuka, kolena, kičme, sportskih povreda)
 2. Reumatoloških stanja (artritisa, reume, kontraktura, ...)
 3. Neuroloških oboljenja (šloga, skleroze, Parkinsonove bolesti, povrede perifernih nerava, ...)
 4. U kardiologiji, pulmologiji, dečjoj rehabilitaciji (poremećaji držanja, kičmenog stuba, kukova, kolena, stopala, ...)

TERAPIJE KOJE MOŽETE URADITI U NAŠOJ USTANOVI:

 1. Elektro terapija (galvanska struja i elektroforeza lekova, interferentne i dijadinamske struje, TENS terapija)
 2. Ultrazvučna terapija
 3. Laser terapija
 4. Vakuum terapija
 5. Kineziterapija
 6. Magnetna terapija
 7. Masaža (terapeutska i sportska)

Svi tretmani fizikalne terapije su stručno vođeni i dozirani od strane lekara - specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije a sprovode ih viši fizioterapeuti uz nadzor lekara.

ELEKTRO TERAPIJA

Elektro terapija, kao najviše korišćena metoda u fizikalnoj terapiji. Sve procedure elektroterapije primenjuju se na najsavremenijem kompjuterizovanom aparatu sa aplikacijom navedenih struja uvek isprogramiranih prema dijagnozi pacijenta i stanju bolesti (akutno, subakutno, hronično). Elektro terapija ima veliku primenu u lečenju bolnih stanja kičme, zglobova, sportskih povreda, smetnji cirkulacije, oštećenja i slabosti mišića i živaca.

Galvanska struja - jednosmerna struja stalne jačine. Koriste se dve elektrode, aktivna i neaktivna. Aktivna se postavlja na mesto koje se leči, a neaktivna na bilo koje mesto na telu. Efekat pola elektrode zavisi od toga da li je aktivna elektroda katoda ili anoda. Intenzivnija primena galvanske struje je elektroforeza lekova. Lek se unosi neposredno na mesto gde treba da deluje, deponuje se u kozi (produženo dejstvo i tako zaobilazi digestivni trakt, a lokalno deluje galvanska struja). Indikacije za galvansju struju i elektroforezu lekova : elektrodijagnostika u neurologiji, mijalgije, atrofije mišića, bolovi, regeneracija nerava, pojačan tonus mišića. Kontraindikacije: lokalna akutna krvarenja, malignitet, hipertenzija, metal u kolu dejstva struje.

fizikalna terapija

Interferentne struje - niskofrekfentne struje, nazivaju se i Nemecove struje, po lekaru koji je uveo u terapiju. Rade po principu dva srednjefrekventna kola, a deluju analgetski – protiv bolova (višim frekvencijama) i nadražajno nižim frekvencijama. Indikacije za primenu su : posttraumatska stanja, sportske povrede, distorzije, vanzglobni reumatizam, ubrzano srastanje preloma. Metal u telu nije kontraindikacija za primenu interferentnih struja. Takođe, interferentne struje se mogu primeniti i putem vakuum masaže, gde pored efekta struje, pacijent oseća i vibromasažu, što deluje jako prijatno.

Dijadinamske struje – predstavljaju niskofrekventne struje. Raspon frekvencija kreće se od 50 – 100 Hz. Dejstvo je analgetsko (protiv bolova), antiinflamatorno (protiv zapaljenja).

TENS (transkutana elektro nervna stimulacija) - TENS je uredjaj koji blokira prenos bola sa odredjenog dela tela. Bol se prenosi sa odredjenog dela tela putem debelih i tankih vlakana do kičmene moždine koja se nalazi u sredini kičmenog kanala i putem nje do kore velikog mozga, što omogućuje da svesno osećamo bol. Indikacije za primenu: postoperativni bolovi, ginekološki bol, orofacijalni bolovi (akutni zubni bolovi), artroze, osteogeneza (ubrzava srastanje preloma), bolovi i povećanje tonusa kod sportista.

Ultrazvučna terapija: terapija ultrazvukom sastoji se u primeni ultrazvučne energije. U svrhu lečenja koriste se njegovi termički i netermički efekti, što zavisi od načina primene- kontinuirani ili impulsni ultrazvuk. Ultrazvuk se često upotrebljava u fizikalnij terapiji kod raznih disfunkcija mekog tkiva (kontraktura, fraktura), zglobova, upale tetiva, degenerativnih promena na zglobovima, bolnih stanja kičme, uganuća, sportskih povreda.

Laseroterapija - lečenje svetlosti, pomoću stimulisane emisije zračenja. Terapija laserom stimuliše sintezu kolagena, ubrzava zalečenje rana, ublažava bol (deluje analgetski), smanjuje otoke, povoljno deluje na ožiljno tkivo, regenerišućiga. Najčešće se primenjuje kod povreda mekih tkiva (traumatske upale), istegnuća, ruptura (pucanja) tetiva, mišića i ligamenata, hematoma, upale tetiva ( bolno rame, teniski i golferski lakat) zarastanje rana (varikoznih, dijabetičnih, dekubitalnih, opekotina, postoperativnih rana).
Oslobadjanje bola akutne ( tenzione , migrenozne, neuralgične glavobolje, lumboishialgija, bol u vratu, bol u zglobovima, tetivama, mišićima...

Kineziterapija je oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom POKRETA u terapijske svrhe sa ciljem uspostavljanja optimalnog funkcionisanja delova i organizma u celini. Kineziterapija je obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano zglobnog sistema (lokomotornog aparata) već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti digestivnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesti.
Terapijski efekti kineziterapije su povećanje pokretljivosti zglobova, povećanje mišićne snage, elastičnosti, poboljšanje funkcije kardiovaskularnog sistema, disajnih organa, nervnog sistema i organa za varenje. Poboljšanje cirkulacije i oporavka organizma u celini. Primenjuju se sistematizovani pokreti pojedinih delova tela i celog tela u vidu vežbi. Osnov fizikalne terapije jeste kineziterapija, posebno aktivni pokret.

MAGNETNA TERAPIJA

Magnetna terapija je nezaobilazna procedura u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti. Pacijenti je jako dobro podnose i ima mali broj kontraindikacija (pace maker).

Magnetna terapija deluje od nivoa ćelije, preko organa do organizma u celini i deluje:

 1. Antiedematozno i antiinflamatorno (smanjuje otok i zapaljenje)
 2. Analgetski (smanjuje bol)
 3. Ubrzava regeneraciju tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda)

Kao posledica dejstva magnetnog polja dolazi do širenja krvnih sudova i bolje prokrvljenosti tkiva. Magnetna terapija se može aplikovati lokalno na ograničenom polju (magnetna prostirka, solenoid). Može se aplikovati čak i kroz odeću pa i gips što je čini terapijom izbora kod stanja koje zahtevaju dugotrajnu imobilizaciju.

Indikacije:

 1. povrede, - kontuzije, isčašenja, uganuća, prelomi
 2. reumatska oboljenja: zapaljenjska, degenerativna, vanzglobna
 3. neuritisi, polineuritisi, radikulitisi
 4. ulkusi i rane različite geneze
 5. poremećaji cirkulacije
 6. lumboišijalgija, spondiloza

Primenom magnetoterapije, postižu se povoljni biološki efekti, sa posebnim akcentom na regenerativne i stimulativne efekte. Dokazan je povoljan podsticajni efekat na povećanje koštane gustine i zarastanje kostiju nakon preloma.

MASAŽA

Medicinsko-terapijska masaža je dopuna fizikalnoj terapiji.
Sportsku i terapeutsku masažu u našoj zdravstvenoj ustanovi rade viši terapeuti-maseri u zavisnosti od problema koje ima pacijent.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.

Fizioterapeuti koji rade u našoj ustanovi: