PREGLED PULMOLOGA

Specifično usmeren i strpljiv razgovor sa pacijentom vođen od strane iskusnog i stručnog osoblja je, pored savremene opreme za dijagnostiku, uslov za kvalitetan i potpun pulmološki pregled.
Analiziranje subjektivnih tegoba pacijenta, kao što su gušenje, kašalj (sa ili bez iskašljavanja sadržaja), brzo zamaranje, otežano disanje, "sviranje u grudima", kijavica, bol u grudima, nesvestica i drugo, veoma su bitni za postavljanje korektne dijagnoze i određivanje adekvatne terapije.

pregled pulmologa

Nakon analize pacijentovih tegoba vrši se fizički pregled kojim se pregledaju vidljive spoljne promene na telu, i uz eventualnu palpatornu proveru uočenih izmena, vrši se auskultatorni pregled pluća i rada srca, kao i merenje krvnog pritiska.

Uz sagledavanje pacijentovih tegoba i nalaza dobijenih fizičkim pregledom, pacijent se po potrebi upućuje na rendgen grudnog koša, multislajsni skener MSCT grudnog koša, potom određuju i eventualni dopunski pregledi (laboratorijski nalazi, plućna funkcija, polisomnografija kao i alergološka obrada).

Nakon kompletiranja svih urađenih pregleda i postavljanja dijagnoze, određuje se i savetuje dalja potreba za invazivnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima.

POLISOMNOGRAFIJA - CELONOĆNA RESPIRATORNA POLIGRAFIJA

Polisomnografija - metoda kojom se ispituje poremećaj disanja u snu
(sleep apnea)

Sleep apnea je čest poremećaj disanja tokom sna gde dolazi do jedne ili više pauze u disanju. Apnea u spavanju je ozbiljan poremećaj disanja tokom spavanja koga karakterišu ponavljajuće epizode prestanka disanja. Pojedine epizode mogu trajati i do 2 minuta. Celonoćna respiratorna poligrafija ( polisomnografija ) predstavlja zlatni standard dijagnostike apnee, a sastoji se od kontrolisanog, kontinuiranog, celonoćnog praćenja bolesnika uz beleženje niza parametara u realnom vremenu. Poremećaje disanja tokom spavanja karakteriše hrkanje, epizode prestanka disanja često praćena prasnim buđenjem iz sna kao i prekomerni dnevni umor i pospanost.

Bolest se najčešće javlja posle 30-te godine života, nešto češće kod muškaraca nego žena, ali se može javiti i u bilo kojoj životnoj dobi. Prekomerna telesna težina, konzumiranje alkohola i cigareta doprinose ispoljavanju apnee

Faktori rizika za nastanak apneje tokom spavanja:

 1. Prekomerna telesna težina
 2. Obim vrata > 44 cm
 3. Usko ždrelo, veliki krajnici, velika resica, mala brada
 4. Postojanje apnee kod bliskih srodnika ( roditelji)
 5. Konzumiranje alkohola ili sedativa
 6. Pušenje ( do 3 puta veći rizik pojave opstruktivne apnee nego kod nepušača )

Simptomi:

 1. Prekomerna dnevna pospanost uprkos dovoljno dugom spavanju
 2. Glasno hrkanje
 3. Epizode prestanka disanja od nekoliko sekundi do dva minuta, a potom naprasno buđenje
 4. Buđenje s osećajem suvoće usta
 5. Jutarnja glavobolja, smetnje koncentracije, razdražljivost

SPIROMTERIJA

Spirometrija je test kojim se na jednostavan, brz i bezbolan način meri zapremina (volumen) vazduha koju ispitanik može da izduva iz pluća. Koristi se u otkrivanju i praćenju astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a) hroničnog bronhitisa, plućnog emfizema, plućne fibroze itd., kao i kod praćenja uspešnosti terapije kod bolesnika koji imaju već boluju od ovih bolesti.
Ispitivanje traje oko 15 minuta. Obavlja se tako što po instrukcijama lekara specijaliste dišete u cev vezanu za aparat koja se zove spirometar. Pre nego što počnete sa obavljanjem testa medicinski radnik će Vam detaljno objasniti tehniku izvođenja testa.

Zdravstvena ustanova "MR Čukarica" u saradnji sa eminentnim stručnjacima VMA nudi vam sledeće pulmoloske usluge:

 1. pulmološki pregled
 2. konsultaciju za dalje lečenje
 3. kompletne dijagnostičke procedure (rendgen pluća, multislajsni skener pluća, spirometrija, polisomnografija)
Lekari koji rade u našoj ustanovi pulmološki pregled:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.