MAMOGRAFIJA

ŠTA JE TO MAMOGRAFIJA?

Mamografija predstavlja zlatni standard u algoritmu pregleda dojki žena starijih od 35 godina. Nakon kliničkog pregleda od strane hirurga, podrazumeva rendgensko snimanje tkiva dojki u dve projekcije svake dojke, tako da radiolog opisuje četiri filma. Ukoliko postoji potreba vrši se snimanje dopunskim projekcijama, a nalaz se neretko dopunjuje i ultrazvučnim pregledom.

mamografija

Senzitivnost mamografskog pregleda zavisi od gustine tkiva dojki odnosno konstitucije pacijentkinje, menopauznog statusa, broja porođaja, dužine dojenja kao i drugih faktora. Stoga je kod žena mlađih od 35 godina ultrazvučni pregled dojki inicijalna metoda pregleda.

Postoje dve mamografije, to su skrining (screening) i dijagnostička mamografija. Skrining mamografija je snimanje dojki zdravih žena u cilju detektovanja minimalnih tumora koji su klinički nepalpabilni, a dijagnostička mamografija predstavlja pregled žena koje dolaze sa simptomima vezanim za dojke ili palpabilnom promenom u dojci.

U zakljčku mamografskog nalaza radiolog vrši klasifikaciju po BI RADS kategorijama što kliničarima pruža lakšu i bržu definiciju nalaza.

SZO preporučuje skrining (screening) mamografisanje na dve godine, dok kod dijagnostičke mamografije radiolog određuje dalji ritam pregleda.

ZAŠTO MAMOGRAFIJA?

Mamografija u prvom redu jeste metoda kojom se otkriva početak tumora dojki. Što pre otkrijemo karcinom dojki, utoliko su bolje šanse da se ova bolest pobedi.

Između tridesete i četrdesete godine starosti trebalo bi uraditi prvu mamografiju radi prevencije u cilju ranog otkrivanja tumora.

KADA TREBA URADITI MAMOGRAFIJU?

  1. kad se pri dodiru oseti čvorić u dojci
  2. kod promene tvrdoće dojki ili dela dojki
  3. kada su uvećane žlezde ispod pazušne jame
  4. posle četrdesete godine života
  5. nasledni faktor

U našoj ustanovi pregledi se obavljaju u saradnji sa eminentnim lekarima - Institut za onkologiju Beograd.

Lekari koji rade mamografiju u našoj ustanovi:

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.