PREGLED KARDIOLOGA + EKG

Kardiovaskularne bolesti (KVB) od kojih je koronarno oboljenje najčešće, glavni su uzrok smrti kod osoba srednje i starije životne dobi, muškaraca preko 45 godina i žena preko 60 godina. Zahvaljujući dobrom nacionalnom programu za prevenciju hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti u SAD i zemljama zapadne Evrope i Mediterana, stepen obolevanja i umiranja od KVB je u značajnom opadanju, za razliku od Srbije koja je na drugom mestu odmah iz Rusije po porastu KVB.

pregled kardiologa

Faktori rizika za KVB su prisutni od rane mladosti i udruženi su sa povećanim rizikom za razvoj ateroskleroze. Na neke faktore rizika kao što su genetska predispozicija, pol i starost, ne možemo uticati. Za razliku od njih, na druge mnogobrojne faktore rizika kao što su povećan krvni pritisak, povišene vrednosti holesterola, triglicerida, šećera, možemo uticati.

Naročito je važno da se otkriju faktori rizika, kako bi se pravovremeno sprečio razvoj koronarne bolesti što predstavlja primarnu prevenciju KVB , a takođe da bi se izbegli novi kononarni događaji kod bolesnika koji već imaju konorarnu bolest (tzv. sekundarna prevencija). Modifikaciju faktora rizika treba primenjivati u prevenciji ateroskleroze kao i njenih komplikacija.

Intenzitet promena zavisi od stepena rizika. Kod bolesnika sa malim i srednjim rizikom može biti dovoljno da samo promene životne navike: smanji unos soli i masnoća u ishrani, smanji konzumiranje alkohola, smanji broj popušenih cigareta, redukuje telesnu težinu, poveća fizičku aktivnost.
Korisno je povećati unos svežeg voća, povrća i nezasićenih masnih kiselina, i smanjiti stres.

Kod nekih bolesnika sa srednjim i svih sa visokim rizikom, uz pomenute mere neophodna je i primena lekova za snižavanje krvnog pritiska, šećera i lipida u krvi koji su i najvažniji faktori rizika naročito ako su udruženi.

U prevenciji nastanka KVB i ozbiljnih komplikacija (infarkt srca, šlog) moraju zajedni učestvovati pacijenti, njihova porodica i okruženje uz stručnu pomoć kardiologa.
Zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije, jednostavno i brzo, primenom dijagnostičkih metoda mogu se otkriti faktori rizika, već nastalo oboljenje, komplikacije, stratifikacija rizika i preduzeti odgovarajuće mere prevencije i lečenja.

U NAŠOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI MOŽETE OBAVITI:

  1. pregled lekara spec. interniste, kardiologa
  2. EKG
  3. EHO srca sa dopplerom
  4. holter EKG
  5. postavljanje dijagnoze i mišljenje za terapiju, a po potrebi i dodatne dijagnostičke procedure

Timskim i pravovremenim radom na otkrivanju i korigovanju faktora rizika za KVB, može se kod mnogih bolesnika sprečiti nastanak kardiovaskularnih oboljenja, a kod obolelih poboljšati prognoza, sprečiti komplikacije i popraviti kvalitet života.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.