MAGNETNA REZONANCA ZGLOBOVA

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA KOLENA AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je uraditi magnetnu rezonancu kolena po akcijskoj ceni od 12,800.00 RSD sredom. Trajanje snimanja je oko 1h, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

13.800 RSD

12.800 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA ZGLOBOVA?

MR zglobova je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom dobijamo uvid u unutrašnjost pojedinih zglobova, njihovih kapsula, stanja mišića i ligamenata, kao i koštanog dela. Ovom dijagnostičkom metodom zglobova dobijamo najdetaljniji prikaz svih pomenutih struktura.

Magnetnom rezonancom je moguće snimiti zglobove:

 1. ramena
 2. lakta
 3. ručnog zgloba
 4. šake
 5. kuka
 6. kolena
 7. skočnih zglobova
 8. stopala

KADA URADITI MAGNETNU REZONANCU ZGLOBOVA?

Indikacije:

 1. sportske povrede
 2. traumatske povrede
 3. sumnja na postojanje tumorozne promene
 4. bol u zglobu
 5. otok zgloba
 6. nemogućnost ili ograničena pokretljivost zgloba

KAKO SE PRIPREMITI ZA MAGNETNU REZONANCU ZGLOBOVA?

Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi. Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice slušne aparate, zubne proteze ostavi ćete u kabini za presvlačenje.

Novi savremeni materijali kao što su platina, titanijum, kompatibilni su sa magnetnim poljem i nisu kontraindikacija za ulazak u isto.
Vašu terapiju - lekove, slobodno možete popiti, i normalno možete jesti.

KAKO IZGLEDA PREGLED ZGLOBOVA NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Po dolasku u zdravstvenu ustanovu osoblje će Vam dati upitnik sa pitanjima vezanim za pregled koji ćete popuniti i objasniti pojedinosti oko samog snimanja. Postupak je bezbolan i neinvazivan, nema štetnog jonizujućeg zračenja. Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko glave. Tokom MR pregleda nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Za snimanje pojedinih zglobova položaj tokom snimanja može biti neudoban, npr. za pregled ručnog zgloba ležaćete na stomaku s rukom ispruženom iznad glave. Potrebno je da sarađujete i slušate medicinskog radiološkog tehničara kako bi pregled kraće trajao i slika bila što kvalitetnija.

Važno je biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu.

Ponekad je prilikom snimanja potrebno primiti kontrastno sredstvo (određuje lekar radiolog u toku samnog snimanja) radi boljeg prikaza promene i otklanjanja sumnje na patološki proces. Kontrastno sredstvo se obično aplikuje preko vene u ruci (kao kada vadite krv). U nekim slučajevima prilikom intravenskog davanja kontrastnog sredstava pacijent može osetiti hladnoću ili toplotu u ruci.

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke nakon čega dobijete nalaz u pisanoj formi I CD filmove. Lekar Vam precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.

Pregled obično traje između 30-45 minuta.
Nakon završene dijagnostike zglobova na magnetnoj rezonanci možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.