PREGLED FIZIJATRA

Fizijatar je lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji se bavi problemima sistema za kretanje, tačnije oboljenjima i povredama zglobova, mišića, kostiju i ligamenata.

pregled fizijatra

Pregled uključuje anamnezu (razgovor kojim lekar dobija uvid u ranije bolesti i sadašnje tegobe) i fizikalni pregled kojim se procenjuje stanje koštano-zglobnog sistema (posture - držanje tela, hod, aktivnu i pasivnu pokretljivost kičme i svih zglobova, tonus, trofiku i snagu mišića po MMT (manuelnom mišićnom testu), refleksnu aktivnost, senzibilitet, antropometrijske mere (obim i dužina ekstremiteta), stanje periferne cirkulacije, test aktivnosti dnevnog života - ADŽ test kada je to potrebno.

U našoj zdravstvenoj ustanovi možete obaviti pregled profesora fizijatra, dijagnostiku (RTG snimanja, Multislajsni skener, Magnetna rezonanca, ultrazvuk) i dobiti kompletnu uslugu fizikalne terapije.

Opremljeni smo najsavremenijom opremom kako bi proces oporavka trajao što kraće i bio što uspešniji.

VRSTE FIZIKALNE TERAPIJE:

  1. elektro terapija
  2. laserska terapija
  3. magnetna terapija
  4. sonoterapija (ultrazvuk)
  5. kineziterapija
  6. krioterapija

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.