MAGNETNA REZONANCA KIČME

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA KIČME AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti jednu regiju kičme po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 10,200.00RSD i celu kičmu (C, TH, LS) po ceni 29,400.00RSD umesto 34.500.00RSD, svakim radnim danom i subotom. Trajanje snimanja po regiji je oko 30min, a cele kičme oko 45-1h, nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

11.500 RSD

10.200 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA KIČME?

MR kičme je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija uvid u stanje kičmenih pršljenova čitavog kičmenog stuba. Kičmeni stub kao stožer uspravnog stava sastoji se iz 33-34 kičmenih pršljenova. Između njih nalaze se hrskavičave tvorevine intervertebralni diskusi, čije se promene najpreciznije sagledavaju na magnetnoj rezonanci.

Magnetna rezonanca kičme je podeljena po segmentima:

  1. vratni ( cervikalni ) deo kičmenog stuba
  2. grudni ( torakalni ) deo kičmenog stuba
  3. slabinski ( lumbalni ) deo kičmenog stuba

Moguće je uraditi i citav kičmeni stub na magnetnoj rezonanci.

KADA URADITI MAGNETNU REZONANCU KIČME?

MR kičme je potrebno uraditi ako imate bolove u kičmi u bilo kom delu kičme, a prethodna terapija nije dala rezultate. Celokupan uvid u stanje kičme najbolje i najpreciznije je uraditi na magnetnoj rezonanci.

KADA JE POTREBNO URADITI MAGNETNU REZONANCU VRATNE (CERVIKALNE) KIČME?

Ukoliko imate bol u vratu ili širenje bola u vratnu regiju, poglavinu, bol duž obe ili jedne ruke sa ili bez trnjenja, peckanja, bockanja, mravinjanja, osećaja toplote, potrebno je uraditi magnetnu rezonancu vratne kičme.
Tu ćemo videti stanje kičmenih pršljenova vratne regije ali i mekotkivnih struktura diskusa koji se nalaze između kičmenih pršljenova, a koji u zavisnosti od svog oštećenja mogu dati različite ispade u regiji vrata ili niže - bolove, utrnulost, parezu ili paralizu.

Ovim dijagnostičkim pregledom ćemo steći uvid u stanje kičmenih pršljenova vratne regije i mekih tkiva između njih, što će lekaru dati smernice za dalje lečenje.

KAD JE POTREBNO URADITI MAGNETNU REZONANCU GRUDNE (TORAKALNE) KIČME?

Dugotrajni bolovi koji se prostiru između lopatica (plećki) ili se bol i širi u područje između rebara daje problem sa grudnom kičmom.

Pregledom grudne kičme na magnetnoj rezonanci otkrićemo stanje grudnih pršljenova, eventualno postojanje diskus hernije, upalnog procesa na grudnim kičmenim pršljenskim telima, sužen kičmeni kalan (stenozu), potencijalni uzrok bola u grudnomdelu kičme, tumore.

KADA JE POTREBNO URADITI MAGNETNA REZONANCA SLABINSKE ( LUMBALNE ) KIČME?

Bolovi u donjem delu leđa sa širenjem bola preko regije krsta, koji se ispuštaju u jednu ili duž obe noge sa ili bez peckanja, trnjenja, mravinjenja, bockanja daje problem sa koštanim i mekotkivnim promenama lumbalne regije.

Zbog degenerativnih promena ili upalnih procesa, tumora, suženog kičmenog kanala lumbalne regije, moguće je imati gore navedene simptome i zbog toga je preporučeno uraditi magnetnu rezonancu ove regije.

magnetna rezonanca kicme

KAKO SE PRIPREMITI ZA MAGNETNU REZONANCU KIČME?

Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite. Metal u telu je opšta kontraindikacija za snimanje takođe i ugrađeni pejsmeker, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice, slušne aparate, zubne proteze, šnale i ostale metalne predmete ostavićete u kabini za presvlačenje.

Novi savremeni materijali kao što su platina, titanijum, kompatibilni su sa magnetnim poljem i nisu kontraindikacija za ulazak u isti.

Vašu terapiju - lekove koje pijete, slobodno možete popiti i normalno možete jesti.

KAKO IZGLEDA PREGLED KIČMENOG STUBA NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Postupak je bezbolan i neinvazivan, nema štetnog jonizujućeg zračenja. Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko dela kičme koji snimate. Tokom MR pregleda nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je slušati upustva radiološkog tehničara i biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu.

U zavisnosti od stanja kičmenog stuba, ukoliko je potrebno lekar radiolog može uraditi dopunu snimka sa kontrastnim sredstvom koje se primenjuje radi boljeg prikaza promene i otklanjanja sumnje na patološki proces. Kontrastno sredstvo se obično aplikuje preko vene u ruci (kao kada vadite krv). U nekim slučajevima prilikom intravenskog davanja kontrastnog sredstava pacijent može osetiti hladnoæu ili toplotu u ruci.

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke, nakon čega dobijete nalaz u pisanoj formi kao i CD filmove, gde Vam lekar precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.

Pregled obično traje između 35 - 45 minuta.

Nakon završene dijagnostike kičme na magnetnoj rezonanci možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.