MAGNETNA REZONANCA GLAVE

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA GLAVE AKCIJA

U našoj zdravstvenoj ustanovi moguće je snimiti mr glave ili angiografiju (snimanje krvnih sudova mozga) po akcijskoj ceni ponedeljkom i petkom 10,200.00 RSD. Trajanje snimanja je oko 30min nakon čega dobijate nalaz lekara radiologa u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

11.500 RSD

10.200 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA GLAVE?

Magnetna rezonanca glave je superiorna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se dobija precizan prikaz moždanog tkiva i drugih lobanjskih struktura. Magnetnom rezonancom glave sagledavamo tkivo mozga, tumore mozga, upalne procese mozga, krvarenja u mozgu, traumatske povrede glave, da li je prisutan moždani udar - šlog.

KADA URADITI MR GLAVE?

Magnetna rezonanca glave koristi se za dijagnostikovanje različitih tumora mozga kod sumnje na moždani udar, infekcije, razvojne anomalije, hidrocefalus, organske epilepsije, krvarenja u mozgu, multiple skleroze, poremećaja oka i unutarnjeg uva, poremećaja hipofize, problema sa krvnim sudovima-aneurizme, upale sinusa, povrede glave, glavobolje, vrtoglavice, bolesti temporalne kosti, atrofije mozga, urođenih malformacija.

KAKO SE PRIPREMITI ZA MR GLAVE?

Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi. Metal u telu je kontraindikacija zasnimanje, takođe i ugrađeni pejsmeker, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice, slušne aparate, zubne proteze ostavićete u kabini za presvlačenje.

Novi savremeni materijali kao što su platina, titanijum, kompatibilni su sa magnetnimpoljem i nisu kontraindikacija za ulazak u isti. Vašu terapiju – lekove slobodno možete popiti i normalno možete jesti.

KAKO IZGLEDA PREGLED GLAVE NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Postupak je bezbolan i neinvazivan, nema štetnog jonizujućeg zračenja. Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko glave. Tokom MR pregleda nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je slušati upustva radiološkog tehničara i biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu.

Ponekad je prilikom snimanja potrebno primiti i kontrastno sredstvo (određuje lekar radiolog u toku samnog snimanja ) radi boljeg prikaza promene i otklanjanja sumnje na patološki proces. Kontrastno sredstvo se obično aplikuje preko vene u ruci (kao kada vadite krv). U nekim slučajevima prilikom intravenskog davanja kontrastnog sredstava pacijent može osetiti hladnoću ili toplotu u ruci.

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke nakon čega dobijete nalaz gde Vam lekar precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.
Pregled obično traje oko 30 minuta.

Nakon završene dijagnostike glave na magnetnoj rezonanci možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.