MAGNETNA REZONANCA HIPOFIZE

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

ŠTA JE MAGNETNA REZONANCA HIPOFIZE?

Hipofiza je najznačajnija endokrina žlezda u bazi mozga, smeštena u koštanom udubljenju koje se zove tursko sedlo. Proizvodi mnoge hormone i upravlja radom svih drugih žlezda. Promenjen rad hipofize može dovesti do raznih poremećaja. Hipofiza reguliše rast, rad bubrega, krvni pritisak dok se poremećen rad hipofize odražava na čitav endokrini sistem.

Hipofizu čine dva dela, prednji (adenohipofiza) i zadnji režanj, a magnetna rezonanca hipofize otkriva sve anomalije i probleme hipofize i hormona koje ona luči. Bezbolno je i neinvazivno snimanje koje daje detaljan uvid u različita stanja hipofize, te drugih endokrinih žlezda, ali i eventualnih oboljenja koja se mogu javiti na njima.

magnetna rezonanca hipofize

KADA JE POTREBNO URADITI MR HIPOFIZE?

Najčešće indikacije zbog kojih lekar specijalista (endokrinolog, ginekolog, radiolog, neurolog, neurohirurg) može zatražiti da uradite snimanje hipofize magnetnom rezonancom su na osnovu kliničke slike, laboratorijskih nalaza (povećanje određenih hormona koje ona luči, povećan nivo prolaktina, te tumori, ciste, Insipidni dijabetes, zapaljenski procesi, vaskularne anomalije i druga oboljenja koja se mogu pojaviti na ovoj žlezdi).

Glavobolja je jedna od vodećih tegoba posebno ako je lokalizovana frontalno (u prednjem delu) i praćena određenim izlivima vidnog polja, potrebno je uraditi magnetnu rezonancu hipofize.

KADA SE PRIPREMITI ZA SNIMANJE HIPOFIZE MAGNETNOM REZONANCOM?

Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema, a njegovo izvođenje se razlikuje od MR pregleda endokranijuma (glave) jer se uvek radi sa intravenskim kontrastnim sredstvom. Obavezno sa sobom ponesite svu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na pregled koji radite kao i nalaze uree i kreatinina iz krvi.

Metal u telu je kontraindikacija za snimanje, a metalne predmete kao što su nakit, novac, platne kartice, slušne aparate, zubne proteze ostavi ćete u kabini za presvlačenje.

Novi savremeni materijali kao što su platina, titanijum kompatibilni su sa magnetnim poljem i nisu kontraindikacija za ulazak u isto.
Vašu terapiju - lekove, slobodno možete popiti, i normalno možete jesti.

KAKO IZGLEDA PREGLED HIPOFIZE NA MAGNETNOJ REZONANCI?

Postupak je bezbolan i neinvazivan, nema štetnog jonizujućeg zračenja i obično traje oko 30 minuta.

Radiološki tehničar će postaviti specijalnu zavojnicu oko glave. Tokom snimanja hipofize magnetnom rezonancom nalazite se unutar uređaja oblika cevi. Aparat stvara ponavljajuće zvukove zbog čega ćete dobiti posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove koji prigušuju zvukove kako bi se prijatnije osećali.

Važno je slušati upustva radiološkog tehničara i biti maksimalno miran tokom pregleda jer se pri pomeranju stvaraju artefakti i slika neće biti prikladna za analizu.

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke nakon čega dobijete nalaz gde Vam lekar precizno i detaljno objasni nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.

Nakon završene dijagnostike hipofize na magnetnoj rezonanci možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.