PREGLED NEUROLOG + EEG

Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti zahteva znanje, stručnost, strpljenje i pažnju. Naši neurolozi ujedinjuju te osobine, a svemu dodaju i veštinu upotrebe visoke tehnologije za ispitivanje i lečenje bolesti nervnog sistema - mozga, kičmene mozdine, perifernih nerava i mišića.

pregled neurologa

Osnova dobre kliničke procene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled (provera stanja svesti, provera osnovnih psihičkih funkcija, pregled kranijalnih nerava, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta, senzibiliteta i kontrole sfinktera ...), nakon koga se donosi odluka o daljem lečenju ili analizama. U okviru neurološke delatnosti moguće je napraviti EEG - metoda kojom se registruje električna aktivnost mozga uz pomoć elektroda postavljenih na površinu glave.

Neurološka obrada se u okviru Zdravstvene ustanove MR Čukarica po potrebi može proširiti i na visokodiferentnu dijagnostičku slikovnu obradu (magnetnu rezonancu, multislajsni skener).

ZDRAVSTVENE USLUGE IZ NEUROLOGIJE:

  1. specijalistički neurološki pregled
  2. ultrazvučni pregled cirkulacije krvnih sudova vrata (color dopler) karotidnih arterija i vertebralnih
  3. ultrazvučni pregled krvnih sudova glave - transkranijski dopler (TCD)
  4. ultrazvučni pregled cirkulacije arterija i vena ruku i nogu (color dopler)
  5. elektroencefalografija (EEG) - snimanje glave odnosno snimanje električne aktivnosti moždane kore
  6. magnetna rezonanca glave, MR angiografija, magnetna rezonanca kičmenog stuba (vratne, grudne, donje leđne kičme)

EEG - ELEKTROENCEFALOGRAFIJA

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primenjivana dijagnostičko - istraživačka metoda koja registruje bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lobanje, a omogućava uvid prvenstveno u funkcionalno stanje nervnog sistema mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za pacijenta, a može se sprovoditi i kod trudnica i male dece.

U dijagnostičke svrhe može se ponavljati i na taj način pratiti promene funkcionalnog stanja nervnog sistema mozga.

Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U prostoru u kome snimamo potrebno je isključiti sve izvore nadražaja kao što su zvučni, svetlosni i ostali. Dobro pripremljen pacijent za EEG snimanje je preduslov za tehnički ispravnu registraciju.
Pregled traje približno 30 minuta, a pacijentu se preporučuje da na snimanje dođe nakon dobro prespavane noći, sit, sa sveže opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.