RADIOLOŠKE METODE KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA

Pri povredama ili različitim zapaljenskim i degenerativnim oboljenjima koštano-mišićnog sistema, pacijenti su često u nedoumici koji radiološki pregled treba obaviti. Radiologija mišićno-koštanog sistema jedna je od zahtevnijih područja, i to zbog brojnih struktura koje zahvata i velikog broja različitih oboljenja pri kome se primenjuju različita radiološka snimanja zbog domaka koji aparat pruža.

Mišićno-koštani sistem odgovoran je za pokretanje ljudskog tela i njegovu statiku, a sastoji se od kostiju, hrskavica, tetiva, mišiča, ligamenata, zglobnih čaura i ostalih mekotkivnih struktura.

RENDGEN koštano-mišićnog sistema

Rendgen radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema. Proizvodi tzv. rendgenske ili X zrake pri čemu je doza zračenja koju pacijent primi tokom snimanja je minimalna. Najstarija je i najčešće korišćena dijagnostička metoda oslikavanja tela. Radi se kada postoji povreda nekog dela tela sa sumnjom na: prelom kosti, iščašenje zgloba, kada se primeti deformitet ili otok zgloba ili kosti, kod pojave bola u različitim delovima tela,  kao i kod degenerativnih oboljenjima kostiju, tumorima i cistama koštano-zglobnog sistema, deformitetima (urođenim i stečenim tokom života). Klinički sumnjivo područje na rendgen aparatu nužno je snimiti barem iz dva smera (sa prednje strane i sa strane).

Iako se snimanje na< rendgen aparatu većinom koristi kao prva metoda izbora za oslikavanje koštano-zglobnog sistema, indikovane su i druge metode prikaza sa različitih primenama i karakteristikama. Vaskularni sistem, ligamenti, hrskavice i meniskusi samo su neki od delova koštano-zglobnog sastava za koje se ne koristi rendgen aparat zbog boljeg prikaza i određenih prednosti ostalih radioloških snimanja.

SKENER koštano-mišićnog sistema (Kompjuterizovana tomografija)

Velika prednost ove metode jeste mogućnost prikaza koštanog tkiva, mekotkivnih struktura i krvnih sudova zajedno. Katkad postoji potreba za boljim razjašnjenjem odnosa različitih fragmenata kod preloma ili iščašenja, pri čemu je indikovana kompjutorizovana tomografija (CT), koja pruža detaljniju analizu povređenog dela tela.

Iako se na skeneru dobro prikaže struktura kostiju, slabije je razlikovanje mekotkivnih struktura. CT snimanja ograničena su na koštane strukture, sa slabijim prikazom intervertebralnog diska i neuralnih struktura.

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled za pacijente koju su preležali koronu AKCIJA

Pregled obuhvata multislajsni skener pluća i pregled specijaliste pulmologa Prim.dr sc. med. Dobrivoje Novković / spec pulmologije.

13.900 RSD9.900 RSD

ULTRAZVUK koštano-mišićnog sistema

UZ se većinom koristi za prikaz mekotkivnih struktura koje se ne vide na rendgenskom snimku pri prisustvu boli, spontane ili nakon povrede, sumanje na zapaljinske procese, pojave otoka u predelu mišića ili zglobova.

Na slici se mogu prikazati mišići, okolno meko tkivo, tetive i zglobna kapsula i delimično ligamenti.

Ako se utvrdi prelom kosti, pacijent se usmerava na radiološke kontrole kako bi se pratili položaj fragmenta i proces zarastanja.

Ultrazvuk vrata

Ultrazvuk vrata

Ultrazvuk štitne žlezde, ordinirajući lekar je spec radiologije dr Gordana Žikić

3.500 RSD2.500 RSD

MAGNETNA REZONANCA koštano-mišićnog sistema

MR zglobova je superiorna dijagnostička metoda kojom dobijamo najdetaljniji prikaz u unutrašnjost pojedinih zglobova, njihovih kapsula, stanja mišića i ligamenata, kao i koštanog dela. Ona predstavlja neinvazivnu dijagnostičku proceduru koja ima sposobnost vizualizacije kostiju, hrskavica, mišića, tetiva, nerava i ligamenata. Ne koristi jonizirajuće zračenje već primenu magnetnih polja za koje ne postoji dokaz da imaju štetan učinak na telo.

Iako svaka od dijagnostičkih procedura (RTG pregled, ultrazvučni pregled, CT) ima svoje mesto i značaj, i ne isključuju jedna druge, magnetna rezonanca je najinformativnija i svakako metoda izbora za detaljan prikaz različitih patoloških promena.

Dodatna prednost magnetne rezonance jeste da ona omogućuje vizualizaciju preloma kosti kada se ona još ne vidi na rendgenskim snimcima posebno u slučaju prijeloma stopala, a vizualizira i koštano nagnječenje. Takođe, nezaobilazna je metoda u obradi sportskih povreda zbog preciznog prikaza oštećenja mekotkivnih struktura, kao što su npr. ligamenti kolenog zgloba, odlično ih prikazuje čak i blaže promene poput istegnuća ili delimičnog prekida.

Magnetnom rezonancom je moguće snimiti zglobove- ramena, lakta, ručnog zgloba, šake, kuka, kolena, skočnih zglobova, stopala, sitne zglobove.

Indikacije:

  1. sportske povrede
  2. traumatske povrede
  3. sumnja na postojanje tumorozne promene (primarni tumori i metastaze)
  4. bol u zglobu
  5. oticanje ili krvarenje u zglobovima
  6. degenerativnih poremećaja zglobova (artritis)
  7. ruptura ligamenta i tetiva
  8. infekcija (kao što je osteomijelitis)
  9. nemogućnost ili ograničena pokretljivost zgloba
Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca MRCP

Magnetna rezonanca žučne kese i žučnih puteva sa popustom. Snimanje je vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

12.100 RSD11.100 RSD

Po završenom pregledu lekar specijalista radiolog odmah očitava i opisuje Vaše snimke,nakon čega dobijete nalaz u pisanoj formi (CD filmove) gde Vam lekar precizno i detaljno objasni Vaš nalaz i da preporuku za dalji nastavak lečenja ili eventualno uputi u ogdovarajuću bolničku ustanovu.