Magnetna rezonanca- najbolja dijagnostička metoda

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca je savremena, neškodljiva dijagnostička metoda koja daje dobar prikaz skoro svih struktura i organa. U svom radu, magnetna rezonanca koristi moćno magnetno polje, radiofrekventne impulse i računar za izradu detaljnih slika unutrašnjih struktura tela. Za razliku od skener i rendgen aparata, snimanje magnetnom rezonancom nema jonizujućeg zračenja, nije štetno, potpuno je bezbolano i nisu zabeležene nikakve nus pojave.

Koji delovi tela se snimaju na magnetnoj rezonanci?

Lekar specijalista radiolgije sagledavanjem dobijenog materijala ima uvid u stanje kostiju, hrskavica, tetiva, ligamenta, mišića i krvnih sudova i potkožnog tkiva.

Po kojoj potrebi se radi snimanje magnetnom rezonancom?

Snimanje može biti samoinicijativno pri pojavi simptoma bola ili drugih tegoba, a najučestaliji dolazak pacijenata je indikovan od lekara specijalista interne medicine, kao i ortopedije i reumatologije, kao i fizikalne medicine. Takođe se radi i kod onkoloških pacijenata kao preoperativna priprema o postoperativna kontrola.

Koliko traje snimanje na magnetnoj rezonanci?

Pregled na magnetnoj rezonanci ima individualni pristup za svakog pacijenta samim tim i trajanje snimanja zavisi od segmenta tela-organa koji se snima, ranije medicinske istorije kao i moguće potrebe za kontrastnim sredstvom. S’ tim u vezi, vreme trajanja pregleda na magnetnoj rezonanci moze iznositi od 10 do 60 minuta.

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Magnetna rezonanca kolena AKCIJA

Snimanje magnetne rezonance kolena po akcijskoj ceni svake srede, vodjeno stručnim timom naših radiologa od kojih po završenom pregledu dobijate očitan nalaz u pisanoj formi, kao i CD filmove.

13.800 RSD12.800 RSD

Kako izgleda provedeno vreme u aparatu magnetne resonance

Pacijent leže u aparat konstrukcije polju zatvorenog tunela gde gornji deo tela biva u zatvorenom delu, trup I noge u otvorenom. Radiološki tehničar I medicinsko osoblje sprovodi pacijenta do ordinacije, kao I snimanje pre I tokom samog pregleda a po završetku ponovno upućuje na specijalistu radiologije na čitanje I objašnjavanje dobijenih nalaza. Komunikacija tokom snimanja je sve vreme omogućena I u slučaju potrebe pacijenata u svakom trenutku možete zatražiti da se snimanje zaustavi.

Aparat može biti prilično bučan , a buku limitijaju čepići za usi ili slušalice. Pregled je potpuno bezbolan. Tokom snimanja/ležanja potrebno je da se pacijent ne pomera zbog kvaliteta slika I mogućih artefakta-mutan snimak, te dobra saradnja sa radiolokim osobljem.

Kada se dobija kontrastno sredstvo na snimanju magnetne rezonance?

Neka snimanja zahtevaju primenu kontrastnog sredstva, sto indikuje ( odlucuje ) lekar pri dolasku na osnovu medicinske istorije ili u toku pregleda. Primena intravenskog kontrastnog sredstva, indikovana je radi postavljanja ispravne dijagnoze ukoliko postoji  promena na snimanom delu tela koja može biti sumnja na patološki nalaz. Primenjuje se da nam da jasnije slike detalja promena koje dr radiolog uoči tokom snimanja.

Da li postoje pacijenti koji se ne smeju snimati na magnetnoj rezonanci?

Gotovo svako može da se snimi ovim vidom moderne dijagnostike koja radi po principu magnetnog polja. Izuzetak predstavljaju osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, kohlearnim (slušnim) implantatima, bolesnici sa pojedinim veštačkim srčanim valvulama, kao i pacijenti sa ugrađenim hirurškim "klipsovima", npr. onim koji se koriste u operativnom lečenju aneurizmi.

Takođe ukoliko postoji ikakva mogućnost da pacijent ima metalne opiljke u očima ili neko drugo metalno strano telo u organizmu neophodno je da se pre samog pregleda o tome obavesti lekar koji upućuje na magnetnu rezonancu kao i osoblje u centru za magnetnu rezonancu u cilju izbegavanja značajnih problema i oštećenja koje ova strana tela mogu da izazovu.

Na magnetnoj rezonanci 1,5T  može se snimiti :

  1. MR glave
  2. MR angiografija krvnih sudova glave
  3. MR kičme (cervikalna, torakalna, lumbalna)
  4. MR zglobova
  5. MR abdomena
  6. MR male karlice
  7. MRCP - MR žučne kese i žučnih puteva
  8. MR enterografija
  9. MR dojki (uvek sa kontrastom)