MAGNETNA REZONANCA DOJKI

Svi pregledi obavljaju se magnetnom rezonancom jačine 1.5T.

magnetna rezonanca beograd

MAGNETNA REZONANCA DOJKI AKCIJA

Iskoristite povoljnost snimanja MR DOJKI – cena sa popustom, sa uračunatim kontrastnim sredstvom 19,000.00 RSD. Nalaz lekara radiologa sa Onkološkog instituta dobijate po završenom snimanju u pisanoj formi, kao i CD filmove. Sve u jednom danu, bez čekanja.

19.700 RSD

POGLEDAJ SVE POPUSTE Pozovite nas

Poslednjih nekoliko godina rak dojki popeo se na prvo mesto malignih tumora kod žena. Uzrok možemo tražiti promenjenim životnim navikama, većoj izloženosti stresu, konzumiranju drugačije vrste hrane nego u prošlosti, izloženosti štetnim hemijskim agensima, genetskoj predispoziciji raka dojki.

SIMPTOMI KOJI MOGU UPUĆIVATI NA RAK DOJKI:

  1. kvržica koja se opipava a drugačija je od ostalog tkiva
  2. otok tkiva koji ne prolazi
  3. nabiranje i uvlačenje kože
  4. zadebljanje kože oko bradavica
  5. promena oblika dojki
  6. crvenilo na koži dojki
  7. iscedak iz bradavice posebno ako je krvav ili smeđe boje

SNIMCI DOJKI MAGNETNOM REZONANCOM

MAGNETNA REZONANCA DOJKI – INDIKACIJE ZA SNIMANJE

Magnetna rezonanca dojki najsavremenija je dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojki. Budući da je reč o bolesti koja je postala gorući javno zdravstveni problem moderna medicina je razvila sofisticirane dijagnostičke mogućnosti i protokole za njeno rano otkrivanje.
Magnetna rezonanca je vrsta pregleda kojom se pomoću velikog magneta, radiotalasa i računara dobijaju jasne slike ljudskog tela. Kod pacijentkinja koje imaju promene na dojkama magnetna rezonanca se koristi kako bi se odredilo da li je tkivo dojki dobroćudno ili zloćudno.

Skrining, odnosno rano otkrivanje raka dojke posebno je važno kod žena koje imaju visok rizik od nastanka raka dojke (žene sa porodičnim opterećenjem čija je majka ili sestra imala rak dojke pre 50-te godine, rođake sa očeve strane imale rak dojke, rođake koje su imale rak jajnika). Upravo iz tog razloga bitno je da se vrši pravovremena kontrola – ultrazvuk, mamografija, magnetna rezonanca.
Magnetna rezonanca dojke nije zamena za ultrazvučno i mamografsko snimanje dojki.

Pri snimanju magnetnom rezonancom vrši se procena proširenosti raka dojke, koje je veličine tumorska masa, postoji li još tumorskih masa u istoj dojci, da li je tumorom zahvaćen okolni mišić, da li je zahvaćena druga dojka, postoje li uvećani limfni čvorovi koji mogu ukazivati na širenje bolesti van dojke.

Magnetna rezonanca dojki nam može dati dalju informaciju da li je potrebna biopsija promene ili samo praćenje opisane promene. Kada se u lečenju dijagnostikovanog tumora koristi hemioterapija u cilju smanjivanja tumorske mase pred operaciju, magnetnom rezonancom se prati efekat primenjene terapije.
Takođe možemo je koristiti kod sagledavanja stanja implanta nakon ugradnje ili utvrđivanja mogućeg pucanja implanta.

Preporučujemo svim ženama da redovno- jednom godišnje urade dijagnostičke preglede dojki kako bi se pravovremeno uočile moguće promene u tkivu dojki. Ranim otkrivanjem raka dojki prognoza bolesti značajno se poboljšava. Uspešna dijagnostika bolesti dojki se obavlja uz pomoć priznatih lekara sa Onkološkog instituta Beograd, poznatih kao najstručnijih i najrevnosnijih u oblasti medicine kojom se bave.

KAKO SE IZVODI MAGNETNA REZONANCA DOJKI?

Procedura snimanja magnetnom rezonancom je u potpunosti bezbolna. Pacijent ne oseća postojanje magnetnog polja.
Aparat izgleda kao cev sa otvorom na oba kraja. Radiološki tehničar koji izvodi snimanje pre početka procedure objasni tok samog snimanja. Pacijent sve vreme ima komunikaciju sa radiološkim tehničarom.

Tokom snimanja, magnetna rezonanca proizvodi zvukove i buku. Pacnijentu su obezbedjeni odgovarajući čepići za uši kako bi se umanjio neprijatan efekat buke.
Ukoliko osećate nelagodu usled tesnog prostora unutar mašine porazgovarate sa lekarom pre procedure, te ukoliko postoji potreba može se indikovati primena odredjenog leka za smirenje.

U toku snimanja magnetnom rezonancom potrebno je da najveći deo vremena pacijent bude u potpunosti miran kako bi slike bile jasne.
U pojedinim slučjevima potrebno je intravensko korišćenje kontrastnog sredstva (gadolinijum) koje omogućava jasnije viđenje određenih promena. Kontrastno sredstvo koje se koristi tokom snimanja magnetnom rezonancom ređe prouzrokuje alergijske reakcije u odnosu na kontrastno sredstvo koje se koristi tokom skenerskog snimanja.

DA LI POSTOJE RIZICI PRILIKOM SNIMANJA?

Prisustvo metala u telu pacijenta može biti štetno i može ugroziti bezbednost tokom snimanja zbog magnetnog polja. Zato je veoma bitno da pre snimanja pacijent obavestiti medicinsko osoblje ukoliko ima: metalnu zglobnu protezu, veštački srčani zalistak, defibrilator (implantabilni srčani defibrilator), pejsmejker, metalne šrafove, kohlearni implant, metak, šrapnel...

Potrebno je da obavestite medicinsko osoblje pre početka snimanja ako ste trudni. Nije dovoljno proučen efekat snimanja magnetnom rezonancom na plod, te lekar umesto ove procedure može preporučiti neku drugu.
Ukoliko postoji oštećenje rada jetre ili bubrega potrebno je da obavestite medicinsko osoblje o tome jer može biti ograničavajući faktor za korišćenje kontrastnog sredstva.

PRIPREMA ZA SNIMANJE MAGNETNOM REZONANCOM?

Pre snimanja magnetnom rezonancom možete jesti normalno i uzeti lekove ukoliko ih uzimate. Potrebno je da uklonite nakit, šnale u kosi, naošare za vid, sat, veštačku vilicu, slušna pomagala ili periku.
Pregled traje oko 30 minuta.
Nakon završene dijagnostike dojki na magnetnoj rezonanci, možete se vratiti uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Dodatna pitanja i informacije možete pogledati u drugim sekcijama sajta ili kontaktirati nas putem email-a ili mobilnih telefona.